Wie zijn wij?

Al sinds het begin zijn wij, Morgane en Gaëlle, een goed werkend team als zussen en danscollega’s.

Beiden afgestudeerd als dansdocent en werkzaam in het deeltijds kunstonderwijs.
Wij blijven zoeken naar innovatie in de danswereld zowel voor groot als klein.
Wij organiseren reeds 10 jaar danskampen ‘Danspas’ voor kinderen tussen de 3 en 23 jaar.
Ook voorstellingen en workshops met A Moment Of Movement.

Het is altijd een droom geweest om dans meer in het dagelijks onderwijs te brengen. Door de ervaringen met onze danskampen, sportdagen en dansante vormingen op school, merken wij dat er vraag is naar dans/beweging in school. Dit willen wij brengen in een fijne driedaagse voor leerlingen en leerkrachten.

Daarom organiseren wij ‘DANSKLASSEN’ in Zedelgem.

Gedurende drie dagen verblijft de klas bij ons en werken we rond een thema (dit kan door de school gekozen worden uit onze lijst of jullie kunnen zelf een thema aanbrengen).  We dansen, knutselen en werken iedere dag rond dit thema.

De dansklassen sluiten we af met een videoclip, gemaakt door de leerlingen.

We willen de leerlingen laten kennis maken met bewegingsexpressie. Aan de hand van dansante opdrachten, leuke thema’s en aangepaste muziek nemen we de leerlingen mee in hun eigen bewegings-leefwereld. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vanaf jonge leeftijd hun dansante en kunstzinnige talenten ontwikkelen.

Deze dansante vorming zorgt ervoor dat de leerlingen aspecten ontwikkelen die bij andere vakken enkel aangereikt worden.
Bij bewegingsexpressie en dans houden ze zich niet enkel bezig met het werken in de ruimte (zoals bij beeldende kunsten) en niet enkel in tijd (zoals bij muziek).
Het is de bedoeling dat ze deze dimensies tegelijkertijd ontdekken.
De creatieve weg die de kinderen afleggen, is belangrijker dan het product die ze afleveren.
“Voor een kind is het net zo belangrijk te kunnen dansen als te kunnen spreken of tellen.” (Maurice Bejart)

Bij afsluiting van deze dansklassen, worden de muzische doelen bereikt die worden verwacht in het lager onderwijs.

Wij komen graag langs als u interesse heeft, tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we alles bespreken.
Bij ‘Thema’s’ kunt een keuze maken voor uw eigen drie-daagse.