Dansklassen

Wat doen wij bij Dansklassen?

We willen de leerlingen van de eerste en tweede graad kennis laten maken met bewegingsexpressie.

Aan de hand van dansante opdrachten, leuke thema’s en aangepaste muziek nemen we de leerlingen mee in hun eigen bewegings-leefwereld. Het is belangrijk dat de kinderen vanaf jonge leeftijd hun dansante en kunstzinnige talenten ontwikkelen.

De dansante vorming zorgt ervoor dat de leerlingen aspecten ontwikkelen die bij andere vakken enkel aangereikt worden. Bij bewegingsexpressie en dans houden ze zich niet enkel bezig met het werken in de ruimte, zoals bij beeldende kunsten en niet enkel in tijd, zoals bij muziek, maar ze ontdekken de dimensies tegelijkertijd.

De creatieve weg die de kinderen afleggen is belangrijker dan het product die ze afleveren.

 

1477226352_working_tools_1

  • Motorisch

    De leerlingen bewegen op een andere manier dan in de LO lessen. Ze leren te letten op details en ontdekken hun lichaam op een dansante manier. We werken aan motoriek en coördinatie.

 

1477226338_dance_instructor_1

  • Sociaal

    In de lessen dans werken de leerlingen heel vaak samen, moeten ze elkaar om de beurt laten gaan en leren ze elkaar op een andere manier kennen. Ze delen elkaars fantasiewereld en leren observeren.

    De leerlingen durven zich te uiten, ze durven initiatief nemen, ze tonen respect voor de bewegingen van hun medeleerlingen en ze versterken hun eigen lichaamsbewustzijn.

1477226313_costumes_1

  •  Creatief:

De leerlingen worden begeleid in hun zoektocht naar nieuwe bewegingen en creatieve ideeën. Die zetten we om naar dans en verwerken deze met muziek en knutselopdrachten.

…’In dans kunnen ze hun eigen verbeeldingskracht en speelsheid ontdekken en in aanraking komen met de gevoelens die daarmee gepaard gaan, uitgenodigd worden tot nieuwe ervaringen.’

(Onderwijs Vlaanderen)

 

Alles komt aan bod en er wordt dieper op ingegaan. Ook vakken zoals wiskunde en aadrijkskunde worden op een andere manier aangebracht in de danslessen. Die andere manier laat kinderen toe om fysiek bezig te zijn met een vak.

Zoals dat bijvoorbeeld zou kunnen zijn voor wiskunde. Ze schrijven niet, maar bewegen op de getallen en voelen de getallen, waardoor ze er een beter inzicht in krijgen.
Bij internationale dans maken ze kennis met andere landen, culturen en muziek.

 

Bewegen is absolute must bij kinderen! Waarom dan niet bewegen met elkaar?
Nieuwe ervaringen opdoen, samenwerken, luisteren naar elkaar,
zich gaan bekommeren om elkaar.