Leerdoelen

Deze leerdoelen kunnen worden behaald na het volgen van onze dansklassen.

1. Muzische vorming – Muziek

De leerlingen kunnen
1.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek:
  • klankeigenschap
  • functie/gebruikssituatie
1.2 improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken.
1.3 openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.
1.4 genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
1.5 vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren.

2. Muzische vorming – Beweging

De leerlingen kunnen
2.1 genieten van lichaamstaal, beweging en dans.
2.2 een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt.
2.3 samenwerken met anderen:
  • om een eenvoudig dansverloop op te bouwen
  • om al improviserend te reageren op elkaars beweging.
2.4 bewegen op een creatieve manier en daarbij één of meerdere basiselementen van de beweging bespelen:
  • tijd;
  • kracht
  • ruimte
  • lichaamsmogelijkheden
2.5 nieuwe dansen ontwerpen met eenvoudige passen en figuren.
2.6 het inoefenen, de voorbereiding, het aanwenden van de lichaamstaal en het uitvoeren (vertoning), door henzelf en anderen, kritisch bespreken.